ELİG Gürkaynak Cookie Policy

ELİG Gürkaynak Cookie Policy

This Cookie Policy has been prepared by ELİG Gürkaynak within the scope of Article 10 of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data ("Law") and the Communiqué on the Procedures and Principles on Fulfillment of Notice Requirement.

The purpose of this Cookie Policy is to inform you about the types of cookies, the processing purposes and how you can manage the cookies within the scope of processing your personal data automatically through the placing of cookies on your device.

For the cookies, other than the necessary cookies we use on our website, the consents of the users are obtained and the opportunity to remove their consent at any time is provided.

 1. What is a cookie?

A cookie is a small data file, which the internet browser places on your device. The cookie’s job is to notify the site that the user has returned. Cookies are useful because remember preferences and analyze how you use websites. Cookies alone cannot be used to identify you.

 1. How does our website use cookies?

We use cookies for various purposes, such as to (i) remember your choices to store information about usage of our website, (ii) track users’ movements around our website and use of the sit, (iii) understand how our website is used and (iv) enable you to use and browse the website securely and efficiently. Please notice that the data we collect is statistical and not personal.

 1. Types of Cookies

The following cookies are used on our website according to the purpose of use.

 1. Necessary Cookies: These cookies are necessary for the operation of our website. These cookies are first-party cookies and process personal data during the session. These cookies are used as mandatory to fulfill an information society service you have requested (e.g. remembering privacy preferences).

 

 1. Performance and Analytics Cookies: These cookies are used for performance and analytical purposes which allow counting the visitors on our website and measure the traffic and are third party cookies. Accordingly, we can measure and improve the performance of our website. These cookies help us understand which pages on our website are the most popular and which are the least popular.

 

Mandatory Cookies

Cookie name

Source

Purpose

Duration of Use

GURKAYNAK

popupduyuru=1

popupduyuru=1&cookies

These cookies are used as mandatory to fulfill an information society service you have requested (e.g. remembering privacy preferences).

 Session Cookies

 

Performance and Analytics Cookies

Cookie name

Source

Purpose

Duration of Use

_ga

_ga_4FEP2XSYK3

 

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. These cookies are a set of cookies to collect information and report site usage statistics without personally identifying individual visitors to Google.

You can reach here for Google’s privacy policy in respect of Google Analytics.

You may opt out of tracking by Google Analytics by clicking here.

 2 Years

 

 1. Purposes and Legal Grounds of Processing

Necessary cookies are required to be used to fulfill the information society service you have requested and the processing of personal data by these cookies are based on the Article 5/2(c) of the Law "processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract" and Article 5/2(f) of the Law "processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that the processing does not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject".

Performance and Analytics cookies are used by our business partners to profile your interests and to obtain general - statistical information. Your personal data collected through these cookies are processed based on the Article 5/2(f) of the Law "processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that the processing does not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject" and your consent in cases where you do not explicitly request the relevant information society service.

 1. Data Subject Applications

The data subjects, whose personal data are processed through the cookies used on our website, can submit their requests within the scope of Article 11 of the Law via the e-mail address application@gurkaynak.av.tr in accordance with the "Communiqué on the Procedures and Principles of Applications to the Data Controller".

 1. Cookie Settings from Browser Settings

You can change your preferences for cookies at any time by clicking the icon on our website. Please, turn the buttons in the cookie management panel on or off according to your preference and click the "Save" button. Please refresh the page to activate your settings.

In addition, you can partially control through browser settings. You can access information on the management of cookies in frequently used browsers via the following links:

Use of some of the cookies is necessary for the operation of our website. If you disable cookies, each time you visit, you must re-enter the information you have provided and you may not be able to see some of the pages on the our website. We reserve the right to change the Cookie Policy. This Cookie Policy was last updated in January 2023.

 

ELİG Gürkaynak Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası ELİG Gürkaynak tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 1. Çerez nedir?

Çerez, internet tarayıcısının cihazınıza yerleştirdiği küçük bir veri dosyasıdır. Çerezin görevi, kullanıcının internet sitesine geri döndüğünü siteye bildirmektir. Çerezler kullanıcı tercihlerini hatırladıkları ve internet sitesini nasıl kullandığınızı analiz ettiği için faydalıdır. Çerezler tek başına sizi tanımlamada kullanılamaz.

 1. İnternet sitemiz çerezleri nasıl kullanır?

Çerezleri, (i) internet sitemizin kullanımına ilişkin bilgileri depolamak için tercihlerinizi hatırlamak, (ii)  kullanıcıların internet sitemizdeki hareketlerini ve internet sitemizi kullanımını takip etmek, (iii) internet sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve (iv) internet sitesini güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanızı ve sitede gezinmenizi sağlamak gibi pek çok farklı amaçlar için kullanırız. Topladığımız verilerin istatistiki olduğunu ve herhangi bir kişisel bilgi içermediğini bilgilerinize sunarız.

 1. Çerez çeşitleri

Kullanım amaçlarına göre İnternet sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince kişisel veri işlemektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi (gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

 

 1. Performans ve Analitik Çerezler: Bu çerezler İnternet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine imkan tanıyan performans ve analitik amaçlarla kullanılmakta olup üçüncü taraf çerezlerdir.. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Çerez İsmi

Kaynak

Amaç

Kullanım Süresi

GURKAYNAK

popupduyuru=1

popupduyuru=1&cookies

Bu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi (gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

 Oturum çerezleri

 

Performans ve Analitik Çerezler

Çerez İsmi

Kaynak

Amaç

Kullanım Süresi

_ga

_ga_4FEP2XSYK3

 

Google Analytics

Bu çerezler ziyaretçilerin internet sitemizi nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplamak için kullanılır. Bunlar, ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplayıp site kullanım istatistiklerini Google’a bildirmek için kullanılan bir dizi çerezdir.

Google Analytics hizmetine ilişkin Google’ın gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

Buraya tıklayarak Google Analytics tarafından izlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

 2 Yıl

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmakta ve bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analitik çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve genel-istatistiki bilgilerin elde edilmesi için kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında ve bir bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinizin aşikâr olmadığı durumlarda rıza ile işlenmektedir.

 1. İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre application@gurkaynak.av.tr e-posta adresine iletebilmektedir.

 1. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Tarayıcı ayarları aracılığıyla kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

İnternet sitemizin faaliyeti için bazı çerezlerin kullanımı zorunludur. Çerezleri engellemeniz halinde, internet sitemizi her ziyaretinizde, sağladığınız bilgileri yeniden girmeniz gerekir ve internet sitemizde bazı sayfaları görüntüleyemeyebilirsiniz. Çerez Politikası’nda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu Çerez Politikası en son Ocak 2023 tarihinde güncellenmiştir.

 

We use cookies to improve your experience on our website. For further information, you may access the cookie policy.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için çerez politikasına ulaşabilirsiniz.