Rekabet Hukuku (Kitap)

Rekabet Hukuku

Av. Dr. Gönenç Gürkaynak
2. Baskı, Mart 2024

Kitabın Detayları

Dili: Türkçe

Ebat: 17x25

Sayfa Sayısı: 656

Barkod / ISBN: 9789750291043

Kapak Türü: Ciltli

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

90 hukukçusu ile İstanbul’da faaliyet göstermekte olan ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olan Av. Dr. Gönenç Gürkaynak, Türk rekabet mevzuatının ilk günlerine ait tarihçesinden rekabet politikasının oluşumuna, kurumlarından maddi hükümlere, uygulamaya ve usule dair konulara kadar Türk rekabet hukukunun her alanına bu eserle ışık tutmaktadır. Rekabet hukukunun her unsuru çok sayıda içtihat atfıyla birlikte ayrı ayrı tartışılmakta ve yazarın bu alandaki geniş deneyimiyle zenginleştirilmektedir.

Kitabın Başlıkları

 • Rekabet Hukuku Uygulamasına Genel Bakış
 • 4054 Sayılı Kanun'un Dördüncü ve Beşinci Maddeleri: Temel İlkeler
 • Karteller ve Gizli Danışıklık
 • Diğer Yatay Anlaşmalar
 • Dikey Anlaşmalar
 • Hâkim Durum Kavramı
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması – Dışlayıcı Davranışlar
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması – Sömürücü ve Ayrımcı Uygulamalar
 • Yoğunlaşma Kontrolü: Usul Boyutu
 • Yoğunlaşma Kontrolü: Esas Boyutu
 • Uygulama ve Usul
 • Yaptırımlar ve İhlallere Son Verilmesi
 • Yargı Denetimi
 • Özel Hukuk Uygulaması

Kitabın İçindekiler

 • YAZAR BİYOGRAFİSİ
 • ÖNSÖZ
 • GİRİŞ
 • GÖRÜŞLER
 • TEŞEKKÜR
 • KISALTMALAR
 • Birinci Bölüm
 • REKABET HUKUKU UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ
 • 1.1. TÜRK REKABET HUKUKUNUN TEMELLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
 • 1.1.1. Türkiye’de Rekabet Hukukunun Anayasal Dayanağı (167. Madde)
 • 1.1.2. AB Üyeliği ve Mevzuatın Şekillenmesi
 • 1.1.3. Ankara Antlaşması ve AT–Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları
 • 1.1.4. 4054 sayılı Kanun’un Kabulü ve Rekabet Kurumu’nun Kurulması
 • 1.1.5. Mevzuattaki ve Rekabet Politikasındaki Önemli Değişikliklerin Özeti
 • 1.1.5.1. 4054 Sayılı Kanun Nihayet Değiştiriliyor
 • 1.1.5.1.1. De Minimis Kuralı
 • 1.1.5.1.2. Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları
 • 1.1.5.1.3. Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması (SIEC) Testi
 • 1.1.5.1.4. Davranışsal ve Yapısal Çözümler
 • 1.1.5.1.5. Yerinde İnceleme
 • 1.1.5.1.6. Öz–Değerlendirme Kuralı
 • 1.1.5.2. İkincil Mevzuatta Yapılan Son Değişiklikler
 • 1.1.5.2.1. 2010/4 sayılı Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler
 • 1.1.5.2.2. 2017/3 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması
 • 1.1.5.2.3. Dikey Kılavuz’da Yapılan Değişiklikler
 • 1.1.5.2.4. Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz’un Yayımlanması
 • 1.1.5.2.5. 2021/2 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması
 • 1.1.5.2.6. 2021/3 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması
 • 1.1.5.2.7. Uzlaşma Yönetmeliği’nin Yayımlanması
 • 1.1.5.3. Kurum’un Son Yıllardaki Rekabet Politikası
 • 1.2. TÜRK REKABET HUKUKUNUN KURUMSAL YAPISI
 • 1.2.1. Kurum
 • 1.2.1.1. Diğer Rekabet Otoriteleriyle İlişkiler
 • 1.2.1.2. Diğer Çalışmalar: Yayınlar, Konferanslar, Sektör İncelemeleri
 • 1.2.2. Kurul
 • 1.3. TÜRK REKABET HUKUKUNUN KAPSAMI
 • 1.3.1. Hukuki Kapsam
 • 1.3.1.1. Mevzuata Göre Hukuki Kapsam: Kurum’un Yasal Dayanağı Nedir?
 • 1.3.1.2. Yetkinlik ve Diğer İlgili İdari Otoriteler
 • 1.3.2. Coğrafi Kapsam
 • 1.3.2.1. Mevzuatta Coğrafi Kapsam
 • 1.3.2.2. Kurul İçtihadında Coğrafi Kapsam
 • İkinci Bölüm
 • 4054 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ MADDELERİ: TEMEL İLKELER
 • 2.1. TEŞEBBÜSLER VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ
 • 2.1.1. Teşebbüs Kavramı
 • 2.1.1.1. Ekonomik Faaliyet
 • 2.1.1.2. Ekonomik Bağımsızlık
 • 2.1.1.3. Ekonomik Bütünlük
 • 2.1.1.4. Kamu Mülkiyetindeki İşletmelerin Durumu
 • 2.1.2. Teşebbüs Birliği
 • 2.2. ANLAŞMALAR, KARARLAR VE UYUMLU EYLEMLER
 • 2.2.1. Anlaşmalar
 • 2.2.2. Teşebbüs Birliği Kararları
 • 2.2.3. Uyumlu Eylem
 • 2.3. YATAY VE DİKEY ANLAŞMALAR
 • 2.4. MARKALAR ARASI VE MARKA İÇİ REKABET
 • 2.5. DE MİNİMİS KAVRAMI
 • 2.6. “AMAÇ BAKIMINDAN” KISITLAMA VE “ETKİ BAKIMINDAN” KISITLAMA KAVRAMLARI
 • 2.6.1. Amaç Bakımından Rekabet İhlalleri
 • 2.6.2. Ekonomik Temelli Yaklaşım ve Etki Temelli Analiz
 • 2.7. BİREYSEL MUAFİYET KRİTERLERİ
 • 2.7.1. Etkinlik Kazanımları
 • 2.7.2. Tüketicinin Etkinlik Kazanımlarından Yarar Sağlaması
 • 2.7.3. Rekabetin Ortadan Kalkmaması
 • 2.7.4. Zorunluluk
 • Üçüncü Bölüm
 • KARTELLER VE GİZLİ DANIŞIKLIK
 • 3.1. REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALAR REJİMİNE GENEL BAKIŞ
 • 3.2. KARTELLER
 • 3.2.1. Kartellere Yönelik Uygulama Rejimine Genel Bakış
 • 3.2.2. Kartel Türleri
 • 3.2.2.1. Fiyat Tespiti
 • 3.2.2.2. Pazar Paylaşımı
 • 3.2.2.3. Arz/Üretim Kısıtlaması
 • 3.2.2.4. İhalelerde Danışıklı Hareket
 • 3.2.3. Pişmanlık Uygulamaları
 • 3.3. GİZLİ DANIŞIKLIK
 • 3.3.1. Oligopolistik Bağımlılık
 • 3.3.2. Uyumlu Eylem Karinesi
 • Dördüncü Bölüm
 • DİĞER YATAY ANLAŞMALAR
 • 4.1. İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 4.1.1. Bilgi Değişimi
 • 4.1.1.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.1.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki Değerlendirme
 • 4.1.1.3. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.2. AR–GE Anlaşmaları ve 2016/5 sayılı Tebliğ
 • 4.1.2.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.2.2. 2016/5 sayılı Tebliğ
 • 4.1.2.3. İlgili Pazarların Tespiti
 • 4.1.2.4. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.2.5. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.3. Üretim Anlaşmaları ve 2013/3 sayılı Tebliğ
 • 4.1.3.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.3.2. 2013/3 sayılı Tebliğ
 • 4.1.3.3. İlgili Pazarların Tanımlanması
 • 4.1.3.4. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.3.5. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.4. Ortak Alım Anlaşmaları
 • 4.1.4.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.4.2. İlgili Pazarların Belirlenmesi
 • 4.1.4.3. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.4.4. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.5. Ticarileştirme Anlaşmaları
 • 4.1.5.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.5.2. İlgili Pazarların Belirlenmesi
 • 4.1.5.3. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.5.4. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.6. Standardizasyon Anlaşmaları
 • 4.1.6.1. Tanım ve Kapsam
 • 4.1.6.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.1.6.3. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme
 • 4.2. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YATAY ANLAŞMALAR
 • 4.2.1. İşgücü Piyasaları ve Rekabet Hukuku
 • 4.2.2. Ayartmama Anlaşmaları
 • 4.2.3. Ücret Tespiti Anlaşmaları
 • Beşinci Bölüm
 • DİKEY ANLAŞMALAR
 • 5.1. DİKEY KISITLAMALAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 5.2. DİKEY KISITLAMA TÜRLERİ
 • 5.2.1. Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi
 • 5.2.1.1. Yeniden Satış Fiyatının Doğrudan Belirlenmesi
 • 5.2.1.2. Yeniden Satış Fiyatının Dolaylı Şekilde Belirlenmesi
 • 5.2.1.3. Amaç Bakımından İhlal ve Etki Bazlı Değerlendirmenin Karşılaştırılması
 • 5.2.2. Münhasır Dağıtım
 • 5.2.2.1. Aktif Satış Yasakları
 • 5.2.2.1.1. Bölgesel/Coğrafi Münhasırlık
 • 5.2.2.1.2. Müşteri Münhasırlığı
 • 5.2.2.2. Pasif Satış Yasağı
 • 5.2.2.2.1. İhracat Yasakları
 • 5.2.2.2.2. Internet Satışları
 • 5.2.3. Seçici Dağıtım
 • 5.2.4. Tek Marka Sınırlaması (Rekabet Etmeme Yükümlülükleri)
 • 5.2.5. Tek Alıcıya Sağlama Yükümlülüğü
 • 5.2.6. En Çok Kayrılan Ülke/Müşteri Koşulu
 • 5.2.7. Franchise Anlaşmaları
 • 5.2.8. Fason Üretim Anlaşmaları
 • 5.2.9. Acentelik İlişkisi
 • 5.2.10. Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Grup Muafiyeti Tebliği
 • 5.2.11. Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
 • Altıncı Bölüm
 • HÂKİM DURUM KAVRAMI
 • 6.1. İLGİLİ PAZAR TANIMI
 • 6.1.1. İlgili Ürün Pazarının Tanımlanması
 • 6.1.1.1. Talep İkamesi
 • 6.1.1.2. Arz İkamesi
 • 6.1.2. İlgili Coğrafi Pazarın Tanımlanması
 • 6.2. PAZAR GÜCÜ VE HÂKİM DURUM
 • 6.2.1. İlk Adım: Pazar Payları
 • 6.2.2. Giriş Engelleri
 • 6.2.2.1. Yasal Giriş Engelleri
 • 6.2.2.2. Sermaye İhtiyacı
 • 6.2.2.3. Kapasite Fazlası
 • 6.2.2.4. Ürün Farklılaştırma ve Müşteri Sadakati
 • 6.2.2.5. Teknolojik Zorluklar
 • 6.2.2.6. Dikey Bütünleşme ve Dağıtım Kanalları
 • 6.2.2.7. Pazara Giriş Süresi
 • 6.2.2.8. Geçiş Maliyetleri
 • 6.2.2.9. Batık Maliyet ve Şebeke Etkisi
 • 6.2.2.10. Ölçek ve Kapsam Ekonomileri
 • 6.2.3. Telafi Edici Alım Gücü
 • 6.3. BİRLİKTE HÂKİM DURUM
 • Yedinci Bölüm
 • HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI – DIŞLAYICI DAVRANIŞLAR
 • 7.1. KÖTÜYE KULLANMA KAVRAMI
 • 7.2. REKABET KARŞITI ETKİ
 • 7.3. NESNEL GEREKÇELER VE ETKİNLİK İDDİALARI
 • 7.4. DIŞLAYICI DAVRANIŞLAR
 • 7.4.1. Yıkıcı Fiyatlama
 • 7.4.1.1. Türk Rekabet Hukukunda Yıkıcı Fiyatlandırma Kavramı
 • 7.4.1.2. Fiyatlama Stratejisi
 • 7.4.1.3. Niyet
 • 7.4.1.4. Hasat Olasılığı
 • 7.4.1.5. Rekabet Karşıtı Etki
 • 7.4.1.6. Nesnel Gerekçe
 • 7.4.2. Marj Sıkıştırması
 • 7.4.2.1. Türk Rekabet Hukukunda Fiyat/Marj Sıkıştırması Kavramı
 • 7.4.2.2. Vazgeçilmezlik
 • 7.4.2.3. Rekabet Karşıtı Etki
 • 7.4.2.4. Nesnel Gerekçe
 • 7.4.3. Münhasırlık
 • 7.4.3.1. Türk Rekabet Hukukunda Münhasırlık Kavramı
 • 7.4.3.2. Rekabet Karşıtı Etki
 • 7.4.3.3. Nesnel Gerekçe
 • 7.4.4. İndirim Sistemleri
 • 7.4.4.1. Türk Rekabet Hukukunda İndirim Sistemleri Kavramı
 • 7.4.4.2. Tek Ürün İndirimleri
 • 7.4.4.3. Paket indirimleri
 • 7.4.5. Bağlama
 • 7.4.5.1. Türk Rekabet Hukukunda Bağlama Kavramı
 • 7.4.5.2. İki Farklı Ürün
 • 7.4.5.3. Rekabet Karşıtı Etki
 • 7.4.5.4. Nesnel Gerekçe
 • 7.4.6. Sözleşme Yapmayı Reddetme
 • 7.4.6.1. Türk Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapmayı Reddetme Kavramı
 • 7.4.6.2. Vazgeçilmezlik
 • 7.4.6.3. Rekabet Karşıtı Etki
 • 7.4.6.4. Tüketici Zararı
 • 7.4.6.5. Nesnel gerekçe
 • 7.4.7. Fikri Mülkiyet Hakları ile 6. Madde Arasındaki İlişki
 • 7.4.7.1. Lisans Vermeyi Reddetme
 • 7.4.7.2. Lisans Vermeyi Reddetme ve Standarda Esas Patentler
 • 7.4.7.3. Aşırı Fiyatlama
 • 7.4.7.4. Yıkıcı Dava
 • 7.4.7.5. Lisans Alanlara Ayrımcılık Yapılması
 • Sekizinci Bölüm
 • HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI – SÖMÜRÜCÜ VE AYRIMCI UYGULAMALAR
 • 8.1. SÖMÜRÜCÜ UYGULAMALAR
 • 8.2. SÖMÜRÜ KAVRAMI VE ZARAR TEORİSİ
 • 8.3. ÖRNEKLER
 • 8.3.1. Aşırı Fiyatlama
 • 8.3.1.1. Pazara Giriş Engelleri Bulunmadığında Tekelci ya da Buna Yakın bir Durumda Faaliyet Gösterme
 • 8.3.1.2. Düzenlemelere Tabi Olmak ya da Düzenlemelere Uymak
 • 8.3.1.3. Fiyatın Aşırı Olup Olmadığına Karar Vermek için Uygulanan Test
 • 8.3.1.4. Kötüye Kullanmanın Tespiti Halinde Alınan Tedbirler
 • 8.3.2. Haksız ve Sömürücü Sözleşme Hükümleri
 • 8.4. AYRIMCI UYGULAMALAR
 • 8.5. AYRIMCILIK KAVRAMI VE ZARAR TEORİLERİ
 • 8.6. ÖRNEKLER
 • 8.6.1. Birincil Seviyede Zarara Yol Açan Uygulamalar
 • 8.6.2. İkincil Seviyede Zarara Yol Açan Uygulamalar
 • Dokuzuncu Bölüm
 • YOĞUNLAŞMA KONTROLÜ: USUL BOYUTU
 • 9.1. YETKİYE İLİŞKİN MESELELER
 • 9.1.1. Kontrol kavramı
 • 9.1.1.1. Hisselerin veya Varlıkların Devralınması
 • 9.1.1.2. Sözleşmeler
 • 9.1.1.3. Kontrol Bahşeden Diğer Hususlar
 • 9.1.2. Tek Kontrol
 • 9.1.3. Ortak Kontrol
 • 9.1.3.1. Üst Yönetimin Atanması ve Bütçenin Belirlenmesi
 • 9.1.3.2. İşletme Planı
 • 9.1.3.3. Yatırımlar
 • 9.1.3.4. Piyasaya Özgü Haklar
 • 9.1.4. Ciro Eşikleri
 • 9.1.4.1. Hesaplama Yöntemleri
 • 9.1.4.2. Son Üç Yıllık Dönemde Aynı Taraflar Arasında Aynı İlgili Ürün Pazarında İki Ya da Daha Fazla İşlem Gerçekleştirilmesi
 • 9.1.4.3. Aynı Teşebbüs Tarafından Gerçekleştirilen İki Ya Da Daha Fazla İşlemin Tek Bir İşlem Kabul Edilmesi
 • 9.1.5. Yabancı Teşebbüsler Arasındaki İşlemler
 • 9.1.6. İstisnalar
 • 9.1.7. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme
 • 9.1.1.1. İdari Para Cezaları
 • 9.1.1.2. Bildirimde Bulunmamanın Diğer Olası Sonuçları
 • 9.2. YOĞUNLAŞMA TÜRLERİ
 • 9.2.1. Birleşmeler
 • 9.2.2. Devralmalar
 • 9.2.3. Ortak Girişimler
 • 9.2.3.1. Tam İşlevsellik
 • 9.2.3.1.1. Bağımsız Olarak Faaliyet Göstermek İçin Yeterli Kaynaklara Sahip Olunması
 • 9.2.3.1.2. Ana Şirketlerin Belirli bir İşlevi Ötesinde Faaliyet Gösterme
 • 9.2.3.1.3. Satış ve Satın Alma İlişkilerinde Ana Şirketlere Bağımlı Olunmaması
 • 9.2.3.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 5. Maddeleri Kapsamında Olası Değerlendirme
 • 9.3. BİLDİRİM VE BEKLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • 9.3.1. Ön İnceleme Aşaması
 • 9.3.2. Nihai İnceleme Aşaması
 • 9.3.3. Bekleme Yükümlülüğü
 • 9.3.4. Bekleme Yükümlülüğünün İhlal Edilmesinin Sonuçları
 • 9.3.4.1. Para Cezası
 • 9.3.4.2. İşleme İzin Verilmemesinin Hukuki Sonuçları
 • 9.3.4.3. Carve–Out ve Hold–Separate Düzenlemeleri
 • 9.3.4.3.1. Prysmian/Draka
 • 9.3.4.3.2. Bekaert/Pirelli
 • 9.3.4.3.3. APMT/Grup Maritim
 • 9.4. TAAHHÜTLER
 • Onuncu Bölüm
 • YOĞUNLAŞMA KONTROLÜ: ESAS BOYUTU
 • 10.1. YOĞUNLAŞMALARIN ESASA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN PAZAR TANIMI
 • 10.2. ESASA İLİŞKİN TEST
 • 10.1.1. Geçmişte Uygulanmakta Olan “Hâkim Durum” Testi
 • 10.1.2. SIEC Testinin Uygulanmaya Başlanması
 • 10.3. KURUL’UN YATAY BİRLEŞMELERE İLİŞKİN İNCELEMESİ
 • 10.3.1. Pazar Gücü
 • 10.3.1.1. Pazar Payı ve Yoğunlaşma Seviyeleri
 • 10.3.1.2. Dengeleyici Alıcı Gücü
 • 10.3.1.3. Giriş Engelleri
 • 10.3.2. Rekabet Karşıtı Etkiler
 • 10.3.2.1. Tek Taraflı Etkiler
 • 10.3.2.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler
 • 10.3.3. Etkinlikler
 • 10.3.3.1. Tüketicilere Fayda Sağlama
 • 10.3.3.2. Batan Firma Savunması
 • 10.3.3.3. Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
 • 10.3.3.3.1. İşleme Özgülük
 • 10.3.3.3.2. Doğrulanabilirlik
 • 10.4. KURUL’UN YATAY OLMAYAN BİRLEŞMELERİ DEĞERLENDİRMESİ
 • 10.4.1. Yatay Olmayan Birleşmelerde Pazar Gücünün Değerlendirilmesi
 • 10.4.2. Rekabet Karşıtı Etkiler
 • 10.4.2.1. Dikey birleşmeler
 • 10.4.2.1.1. Tek Taraflı Etkiler
 • 10.4.2.1.1.1. Girdi Kısıtlaması
 • 10.4.2.1.1.2. Müşteri Kısıtlaması
 • 10.4.2.1.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler
 • 10.4.2.2. Konglomera (Çok Pazarlı) Birleşmeler
 • 10.4.2.2.1. Tek Taraflı Etkiler
 • 10.4.2.2.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler
 • 10.5. ÇÖZÜMLER VE UYGULANMASI
 • 10.5.1. Çözümlere İlişkin Genel İlkeler
 • 10.5.2. Yapısal Çözümler
 • 10.5.3. Davranışsal Çözümler
 • 10.5.4. Kurul’un Çözümleri Uygulama Yetkisi
 • 10.6. YOĞUNLAŞMALARIN SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 10.6.1. Çimento ve Hazır Beton
 • 10.6.2. Hızlı Tüketim Malları
 • 10.6.3. İlaç
 • 10.6.4. Telekomünikasyon
 • 10.6.5. Otomotiv
 • 10.7. YAN SINIRLAMALAR
 • Onbirinci Bölüm
 • UYGULAMA VE USUL
 • 11.1. KURUM’UN İNCELEME YAPMA YETKİSİ
 • 11.1.1. Resen İnceleme Başlatma
 • 11.1.2. Bilgi Talepleri
 • 11.1.3. Yerinde İnceleme
 • 11.1.3.1. Fiziki Deliller
 • 11.1.3.2. Dijital Deliller
 • 11.1.3.3. Şahsi Cihazlar ve Yazışmalar
 • 11.1.3.4. Çalışan Beyanları
 • 11.1.4. Avukat–Müvekkil İlişkisinin Gizliliği (Sınırlamalar)
 • 11.2. ŞİKÂYETLER
 • 11.2.1. Başvuru Sahibinin Rolü
 • 11.2.2. Başvuru Sahibinin Hakları
 • 11.2.2.1. Başvuru Sahibinin İncelemenin Başlatılması Aşamasındaki Hakları
 • 11.2.3. Şikâyetçinin Nihai Karardan Sonraki Hakları
 • 11.3. ÖNARAŞTIRMA
 • 11.4. SORUŞTURMA
 • 11.4.1. Olağan Soruşturma Usulü
 • 11.4.2. De Minimis İlkesi
 • 11.4.3. Taahhüt Usulü
 • 11.4.4. Uzlaşma Usulü
 • 11.5. SÖZLÜ SAVUNMA
 • 11.5.1. Sözlü Savunma Toplantısının Duyurulması ve Katılımcılar
 • 11.5.2. Toplantı Nisabı
 • 11.5.3. Toplantının Kamuya Açık Yapılması
 • 11.5.4. Sözlü Savunma Toplantısı
 • 11.5.5. Sözlü Savunma Toplantısı Sırasında Delil Sunulması
 • 11.6. KARARLAR
 • 11.6.1. Toplantı ve Nisap
 • 11.6.2. Nihai Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
 • 11.7. PİŞMANLIK BAŞVURULARI
 • 11.7.1. Başvuru Süreci
 • 11.7.2. İnceleme Süreci
 • 11.8. KURUM NEZDİNDEKİ İNCELEMELERDE SAVUNMA HAKLARININ KULLANILMASI
 • 11.8.1. İspat Yükü
 • 11.8.2. Dinlenme Hakkı
 • 11.8.3. Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmama
 • 11.8.4. Ticari Sırların Korunması
 • 11.8.5. Dosyaya Erişim
 • 11.9. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
 • Onikinci Bölüm
 • YAPTIRIMLAR VE İHLALLERE SON VERİLMESİ
 • 12.1. İDARİ PARA CEZALARIYLA İLGİLİ İLKELER
 • 12.1.1. Amaç ve Kapsam
 • 12.1.2. Para Cezalarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar
 • 12.1.2.1. Devam Eden Tek Bir İhlal
 • 12.1.2.2. Ne bis in idem
 • 12.1.3. Temel Para Cezası
 • 12.1.4. İhlalin Süresi
 • 12.1.5. Ağırlaştırıcı Unsurlar
 • 12.1.5.1. İhlalin Tekerrürü
 • 12.1.5.2. Soruşturma Kararının Tebliğinden Sonra Kartele Devam Edilmesi
 • 12.1.5.3. Taahhütlere Uyulmaması
 • 12.1.5.4. Diğer Ağırlaştırıcı Unsurlar
 • 12.1.6. Hafifletici Unsurlar
 • 12.1.6.1. İncelemeye Yardımcı Olunması
 • 12.1.6.2. Kamu Otoritelerinin Teşvikinin veya Diğer Teşebbüslerin Zorlamasının Bulunması
 • 12.1.6.3. Diğer Hafifletici Unsurlar
 • 12.1.7. Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
 • 12.2. İDARİ PARA CEZALARININ TÜRLERİ
 • 12.2.1. Usuli İhlaller Nedeniyle Verilen Para Cezaları
 • 12.2.1.1. Muafiyet ve Menfi Tespit Başvuruları ile Birleşme ve Devralmalar İçin İzin Başvurularında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi
 • 12.2.1.2. İzne Tabi Birleşme ve Devralmaların Kurul İzni Olmadan Gerçekleştirilmesi
 • 12.2.1.3. Eksik, Yanlış ya da Yanıltıcı Bilgi veya Belge Verilmesi ya da Bilgi veya Belgelerin Belirlenen Süre İçinde Verilmemesi ya da Hiç Verilmemesi
 • 12.2.1.4. Yerinde İncelemenin Engellenmesi ya da Zorlaştırılması
 • 12.2.1.5. Taahhütlere Uyulmaması
 • 12.2.2. Yöneticilere ve Çalışanlara Verilen Para Cezaları
 • 12.3. İHLALİN SONA ERDİRİLMESİ
 • 12.3.1. 9(3). Madde Kapsamındaki Görüş Yazısı
 • 12.3.2. Geçici Tedbirler
 • Onüçüncü Bölüm
 • YARGI DENETİMİ
 • 13.1. KURUL KARARLARININ NİTELİĞİ
 • 13.1.1. Nihai Kararlar
 • 13.1.2. Ara kararlar
 • 13.2. İPTAL DAVASI
 • 13.2.1. Görevli Mahkemeler
 • 13.2.2. Taraflar
 • 13.2.3. Yargı Denetimine İlişkin Süreler
 • 13.2.4. Geçerli Usul Kuralları
 • 13.2.4.1. Üst Makamlara Başvurma
 • 13.2.4.2. Bağlantılı Davalarda Yargı Yetkisi
 • 13.2.4.3. Yürütmenin Durdurulması
 • 13.2.5. İptal Gerekçeleri
 • 13.2.5.1. “Konu” Unsuru
 • 13.2.5.2. “Şekil” Unsuru
 • 13.2.5.3. “Maksat” Unsuru
 • 13.2.5.4. “Yetki” Unsuru
 • 13.2.5.5. “Sebep” Unsuru
 • 13.3. ASLİ GÖREVLERE İLİŞKİN MESELELER
 • 13.3.1. Bireysel Muafiyet
 • 13.3.2. Menfi Tespit
 • 13.3.3. Birleşme ve Devralma İşlemleri
 • 13.3.4. Önaraştırma Aşamasının Sonunda Araştırmaya Devam Etmeme Kararı Verilmesi
 • 13.3.5. İhlalin Sona Erdirilmesi
 • 13.3.5.1. Davranışsal ve Yapısal Çözümler
 • 13.3.5.2. Görüş Yazısı (Madde 9(3))
 • 13.3.5.3. Geçici Tedbir
 • 13.3.6. Günlük Para Cezası
 • 13.3.7. Soruşturma Aşamasının Sonunda Kesin Karar
 • 13.4. İPTAL KARARININ SONUÇLARI
 • Ondördüncü Bölüm
 • ÖZEL HUKUK UYGULAMASI
 • 14.1. GENEL OLARAK ÖZEL HUKUK UYGULAMASI
 • 14.1.1. Rekabet Hukuku Kapsamındaki Sorumluluğun Hukuki Niteliği
 • 14.1.2. 4054 sayılı Kanun Kapsamında İhlal Türleri ve Tazminat Koşulları
 • 14.1.2.1. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini
 • 14.1.2.2. 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini
 • 14.1.2.3. 4054 sayılı Kanun’un 7. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini
 • 14.2. TAZMİNAT TALEBİNİN MADDİ KOŞULLARI
 • 14.2.1. Tazminatın Unsurları
 • 14.2.2. Zararın Meydana Gelmesi ve Kapsamı
 • 14.2.2.1. Zarar Kavramı
 • 14.2.2.2. Zararın Tespiti
 • 14.2.2.2.1. Zararın Hesaplanması
 • 14.2.2.2.2. Zararın Tarihinin Belirlenmesi
 • 14.2.2.2.3. Mahsup Etme
 • 14.2.2.2.4. Mahkemenin Zararın Tutarına İlişkin Takdir Hakkı
 • 14.2.2.3. Tazminatın Belirlenmesi
 • 14.2.2.3.1. Tazminatın Tutarı
 • 14.2.2.3.2. Üç Kat Tazminat ile Tazmin Etme
 • 14.2.2.4. Hukuka Aykırı Fiilin, İlliyet Bağının ve Kusurun Varlığı
 • 14.2.2.4.1. Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı
 • 14.2.2.4.2. İlliyet Bağının Varlığı
 • 14.2.2.4.3. Kusurun Varlığı
 • 14.3. TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN USULİ MESELELER
 • 14.3.1. Davanın Tarafları
 • 14.3.1.1. Davalılar
 • 14.3.1.2. Davacılar
 • 14.3.2. Yetkili Mahkeme
 • 14.3.3. Zaman Aşımı
 • 14.3.4. Delil Sorunları
 • 14.4. REKABET HUKUKUNDA ADLİ VE İDARİ YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLİ KARARLAR
 • BİBLİYOGRAFYA
 • Kitaplar ve Tezler
 • Makaleler ve Araştırma Yazıları
 • Konferanslar, Raporlar ve Diğer Kaynaklar
 • İçtihat: Türkiye
 • İçtihat: Diğer Yargı Daireleri
 • KAVRAMLAR DİZİNİ

 

We use cookies to improve your experience on our website. For further information, you may access the cookie policy.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için çerez politikasına ulaşabilirsiniz.