Rekabet Hukuku (Kitap)

Av. Gönenç Gürkaynak tarafından yazılan ve Seçkin Yayıncılık tarafından Ekim 2022’de basılan Rekabet Hukuku kitabı yayınlanmıştır. 90 hukukçusu ile İstanbul’da faaliyet göstermekte olan ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olan Av. Gönenç Gürkaynak, Türk rekabet mevzuatının ilk günlerine ait tarihçesinden rekabet politikasının oluşumuna, kurumlarından maddi hükümlere, uygulamaya ve usule dair konulara kadar Türk rekabet hukukunun her alanına bu eserle ışık tutmaktadır. Rekabet hukukunun her unsuru çok sayıda içtihat atfıyla birlikte ayrı ayrı tartışılmakta ve yazarın bu alandaki geniş deneyimiyle zenginleştirilmektedir. Bu kitap, rekabet mevzuatında son dönemde yapılan değişiklikleri ve yargı kararlarıyla şekillenen yepyeni dinamikleri de kapsayacak şekilde Türkiye’deki hukuk öğrencilerine, avukatlara, akademisyenlere ve günümüzün küreselleşen ekonomisinde Türk rekabet hukukunun geleceği ile ilgilenen herkese rekabet hukukunun mevcut durumuna dair son derece kapsamlı ve derinlikli bir inceleme sunmakta, içerdiği karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmeleriyle tüm rekabet hukuku camiası için son derece kıymetli ve önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Gönenç Gürkaynak

Seçkin Yayıncılık, Ekim 18, 2022

We use cookies to improve your experience on our website. For further information, you may access the cookie policy from here.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için çerez politikasına buradan ulaşabilirsiniz.