Rekabet Hukuku (Kitap)

Rekabet Hukuku (Competition Law) (Book by Gönenç Gürkaynak, Esq.), Seçkin Yayıncılık, October 18, 2022 90 hukukçusu ile İstanbul’da faaliyet göstermekte olan ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olan Av. Gönenç Gürkaynak, Türk rekabet mevzuatının ilk günlerine ait tarihçesinden rekabet politikasının oluşumuna, kurumlarından maddi hükümlere, uygulamaya ve usule dair konulara kadar Türk rekabet hukukunun her alanına bu eserle ışık tutmaktadır. Rekabet hukukunun her unsuru çok sayıda içtihat atfıyla birlikte ayrı ayrı tartışılmakta ve yazarın bu alandaki geniş deneyimiyle zenginleştirilmektedir. Bu kitap, rekabet mevzuatında son dönemde yapılan değişiklikleri ve yargı kararlarıyla şekillenen yepyeni dinamikleri de kapsayacak şekilde Türkiye’deki hukuk öğrencilerine, avukatlara, akademisyenlere ve günümüzün küreselleşen ekonomisinde Türk rekabet hukukunun geleceği ile ilgilenen herkese rekabet hukukunun mevcut durumuna dair son derece kapsamlı ve derinlikli bir inceleme sunmakta, içerdiği karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmeleriyle tüm rekabet hukuku camiası için son derece kıymetli ve önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Av. Gönenç Gürkaynak tarafından yazılan ve Seçkin Yayıncılık tarafından Ekim 2022’de basılan Rekabet Hukuku kitabı yayınlanmıştır.